میوه خشک

سیب خشک

13,500 تومان96,000 تومان

خشکبار

انجیر خشک

77,500 تومان310,000 تومان

میوه خشک

موز خشک

27,500 تومان221,000 تومان

میوه خشک

انبه خشک

55,000 تومان465,000 تومان

میوه خشک

پرتقال خشک

11,000 تومان101,000 تومان

میوه خشک

توت فرنگی خشک

44,500 تومان373,000 تومان

میوه خشک

گلابی خشک

16,500 تومان122,000 تومان
24,500 تومان195,000 تومان

خشکبار

توت خشک

32,000 تومان320,000 تومان